Monthly Archives: Tháng Một 2013

ĐỂ HẾT SỢ SẾP KHI ĐỐI MẶT

Đối diện với sếp luôn luôn là một vấn đề đối với bất kỳ nhân viên nào. Tại sao vậy? Đơn giản vì sếp là người trực tiếp quản lý cũng như đánh giá công việc của bạn. Hay nói cách khác, bạn có đôi phần nể sợ sếp vì sếp là người trực tiếp thưởng phạt hay ra mọi quyết định đối với bạn. Với bản thân tôi, việc đối diện với sếp cũng là một việc rất khó khăn và nặng nề trong một thời gian dài. Mặc dù có thể tôi có năng lực, có sự sáng tạo tuy nhiên tôi luôn gặp một số vấn đề khó khăn trong cách đưa vấn đề hoặc trao đổi thẳng thắn với sếp. Read the rest of this entry

Advertisements

Diễn giả Quách Tuấn Khanh

Họ tên đầy đủ: Quách Tuấn Khanh

Chức danh: Chủ Tịch HĐQT

Đơn vị: Power Up Read the rest of this entry